TEREZA ORŠULÍKOVÁ – Tanečnice, umělkyně nového cirkusu, choreografka, lektorka pohybového a cirkusového umění

Tanci a pohybu se věnuji již od dětství. Moje cesta vedla od prvních krůčků v taneční přípravce, přes různé taneční kroužky až k umění nového cirkusu, představení s ohněm, tanci s obručemi, závěsné akrobacii a zpět k tanci jako základu pohybu a zdroje hlubokého prožitku.

Navštěvovala jsem taneční kurzy a dílny „Léčení pohybem“, účastnila se mezinárodních projektů a kurzů zaměřených na cirkusové umění, sociální cirkus a cirkusovou pedagogiku. Působila jsem ve Slovinsku jako lektorka a zároveň zde rozvíjela své pohybové dovednosti a znalosti o lidském těle jako nástroje pro umění.
Nyní pokračuji v performativním umění, lektorování, studiu tance a pohybu, čerpám a kombinuji inspiraci z různých zemí a stylů a neustále se učím z nových zkušeností. Ve své tvorbě spolupracuji s různými skupinami v Česku i v zahraničí.

Pozoruji, jak pohyb působí na lidskou psychiku, vývoj, sebevědomí a posílení, sebeuvědomění a budování autonomní osobnosti a umožňuje člověku vyjádřit své vnitřní cítění. Kladu důraz na to, aby byl proces učení a seberozvoje skrze pohybové umění přiroyený, zdravý a léčivý.

Ve svých vystoupeních kombinuji tanec, prvky divadla a interakci s diváky. Vystoupení i lekce přizpůsobuji atmosféře dané události, nechávám tak své umění obohatit děním života.

Lekce a vystoupení nejraději tvořím v přírodním prostředí jako komunitní zážitek, jěž pomáhá prohloubit vztah k životnímu prostředí přináší pocit sounáležitosti.

CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT? NAPIŠTE MI ..